japan

14 11, 2018

A different birthday with Ryuichi Sakamoto’s music

By |2018-11-14T15:58:51+07:00November 14th, 2018|Japan, My little stories|3 Comments

November 13, yes, It was my birthday. Number 13 has always been my lucky number since I was born. And it was the same this year. November 13, 2018 - I decided to do something different. An uncommon birthday was filled with little things I have never done before. I didn’t reach friends for a party. I didn’t choose a nice dress to wear on my-day (well, Tokyo is too [...]

1 06, 2018

Hinoki – Japanese sacred wood

By |2019-08-12T10:35:45+07:00June 1st, 2018|Essential Oil|0 Comments

Một ngày trở về từ Shibazakura no Oka (芝桜の丘) - một công viên mùa xuân nổi tiếng của tỉnh Saitama, tôi bước đi trên cung đường ngợp Hinoki. Hinoki, (tên thực vật là Chamaecyparis obsuta) hay còn được xem là Japanese Cypress, là một loại gỗ được người Nhật trân trọng và yêu quý. Ở Việt Nam, loại cây này có tên Trắc bá diệp. Tôi nhớ ngày mùa đông [...]