A Fragrance Blog by Rei Nguyen

Month: May 2023

My little stories

Chênh

Một đoạn ngắn khi ngồi xe dọc đường Xa lộ Hà Nội. Lam Trường hát một bài hát ngày trước rất nổi, thời lứa đầu 9x chúng tôi còn học tiểu học. Hình như là “Vườn hồng”. Ngày ấy, chúng […]