Kể chuyện Hương, nhân chuyện Nhạc (và nghe Dạ-Hương Thiên-Lý)

Mến tặng thầy Vĩnh Lạc - Mr. X Cảm ơn thầy vẫn bền bỉ đứng đó và đấu tranh cho những điều thầy đeo đuổi. Mà thiệt fan cứng của Thầy mỗi ngày một đông nhừng vầy, Thầy đâu có một mình :) Tản mạn về nhạc khó - Opera Hôm Chúa Nhật, tôi dự một buổi trò chuyện mang tên “Yếu tố hài hước trong tâm nhạc” do Saigon [...]