Coriander – Hương ngò trong nước hoa

Hôm trước ngồi nghĩ mãi, mùi hương nào sẽ gắn với Việt Nam, với quê hương mình. Trong tiết học ở Nhật, sensei của mình nói, mùi hương của nước Nhật có lẽ gắn với "Shouyu" - nước tương của người Nhật. Shouyu của người Nhật, mình cho rằng có hương nhẹ hơn và chua hơn, màu sắc nâu nhạt so với nước tương người Việt. Shoyuu có mặt [...]