A Fragrance Blog by Rei Nguyen

My little stories

My little stories

Chênh

Một đoạn ngắn khi ngồi xe dọc đường Xa lộ Hà Nội. Lam Trường hát một bài hát ngày trước rất nổi, thời lứa đầu 9x chúng tôi còn học tiểu học. Hình như là “Vườn hồng”. Ngày ấy, chúng […]

Japan

Hương bụi quê nhà 

[Bài viết về hương bụi, nhưng tôi chọn một chiếc ảnh chụp…đất. Tôi có tình yêu với đất lạ lùng. Thôi thì cứ để hương bụi nằm với đất, còn chuyện tôi kể bạn nghe lần này, sẽ về hương […]

My little stories

Mùi của ráng chiều 

Hồi nhỏ nội tôi đùa, ráng chiều là ông mặt trời… ráng để chiều. Kiểu là mặt trời ông ấy thực ra là vẫn muốn bung toả rực rỡ, mà bà mặt trăng bấm nút hết giờ đòi sân, nên […]

  • 1
  • 2