Mùi hương, ngoài những hoan ca hạnh phúc như người ta thường ca ngợi, vẫn có những trầm an bỏ ngõ. Hôm nay, tôi nói về hương bài - Vetiver. Vetiver là nguyên liệu yêu thích của tôi trong bảng hương, phần vì chính nó đã là một loại thực vật luôn khiến cho người khác ngạc nhiên. Khi ở Nhật, thậm chí tôi còn lùng mua cả trà [...]