memory

Rồi hết thảy khi trở về an tĩnh…

Những ngày lặng yên này, tôi nhớ Nhật ghê gớm, nhớ một phần của một tôi rất khác ở đó. Tôi nhớ tôi yên lặng, và thoải mái với sự yên lặng quanh mình. Tôi nhớ buổi sáng dậy khi vạt nắng chạm vào mắt. Tôi sẽ cuộn một chút trong tấm chăn mùa đông, làm thêm vài vòng cuốn sushi, rồi dậy. Ở nơi tôi ở rất im [...]

By |2020-09-13T18:15:23+07:00March 30th, 2020|Japan, My little stories|2 Comments

Hương bụi quê nhà 

[Bài viết về hương bụi, nhưng tôi chọn một chiếc ảnh chụp...đất. Tôi có tình yêu với đất lạ lùng. Thôi thì cứ để hương bụi nằm với đất, còn chuyện tôi kể bạn nghe lần này, sẽ về hương thôi.] Hôm nay photos trong máy nhắc tôi những hình ảnh của một năm trước. Mùa đông lấp lánh hoa đèn ở Tokyo. Cái cặp sinh viên nặng trịch, nhưng [...]

By |2020-09-13T18:15:47+07:00December 27th, 2019|Japan, My little stories|0 Comments
Go to Top