Rồi hết thảy khi trở về an tĩnh…

Những ngày lặng yên này, tôi nhớ Nhật ghê gớm, nhớ một phần của một tôi rất khác ở đó. Tôi nhớ tôi yên lặng, và thoải mái với sự yên lặng quanh mình. Tôi nhớ buổi sáng dậy khi vạt nắng chạm vào mắt. Tôi sẽ cuộn một chút trong tấm chăn mùa đông, làm thêm vài vòng cuốn sushi, rồi dậy. Ở nơi tôi ở rất im [...]