Hương bụi quê nhà 

[Bài viết về hương bụi, nhưng tôi chọn một chiếc ảnh chụp...đất. Tôi có tình yêu với đất lạ lùng. Thôi thì cứ để hương bụi nằm với đất, còn chuyện tôi kể bạn nghe lần này, sẽ về hương thôi.] Hôm nay photos trong máy nhắc tôi những hình ảnh của một năm trước. Mùa đông lấp lánh hoa đèn ở Tokyo. Cái cặp sinh viên nặng trịch, nhưng [...]