Monthly Archives: August 2017

20 08, 2017

Các phuơng pháp chưng cất tinh dầu – Tinh dầu chiết xuất qua phuơng pháp nào có tác dụng trị liệu?

By |2017-08-20T23:12:43+07:00August 20th, 2017|Essential Oil|Comments Off on Các phuơng pháp chưng cất tinh dầu – Tinh dầu chiết xuất qua phuơng pháp nào có tác dụng trị liệu?

Tinh dầu đuợc sử dụng như một liệu pháp tự nhiên kỳ diệu. Từ xưa, thiên nhiên chính là thuốc. Bằng việc sống dựa vào thực vật mà thiên nhiên ban tặng, sức khỏe và tinh thần của con nguời đuợc cân bằng. Tinh dầu, theo đúng tên gọi, là tinh chất của thực vật duới dạng thể lỏng sánh tựa dầu, là kết quả của quá trình chưng cất [...]

4 08, 2017

The Forgotten sense

By |2017-08-04T15:48:27+07:00August 4th, 2017|Perfume|0 Comments

Trong 4 giác quan của con nguời, bao gồm khả năng thấy, nghe, ngửi, và chạm, khuớu giác là  giác quan ít đuợc để ý đến nhất. So với việc mặc đẹp mắt, ăn ngon và thỏa thích niềm vui cầm ,chạm, nắm của đôi bàn tay con nguời, thì việc cảm nhận mùi huơng có đôi phần lép vế hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta ít nhận [...]