A Fragrance Blog by Rei Nguyen

post-header

Một là mùi hương mình mặc suốt trong những ngày qua, hay là ca khúc mình bật đi bật lại trong Playlist.

Podcast lần này, đơn gỉan chỉ là hương và nhạc mình yêu thôi.

Cảm ơn bạn đã luôn lắng nghe. Good night nhé!

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.