A Fragrance Blog by Rei Nguyen

post-header

Cách đây vài tháng, Rei rất vui trở thành khách mời của chương trình “Son môi đỏ”. Podcast này ghi lại những chia sẻ của Rei ngày hôm đó, về hương, về cuộc sống làm hương. Chia sẻ lại ở đây cùng bạn.

Rei Nguyễn tại Son Môi Đỏ Show

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.