A Fragrance Blog by Rei Nguyen

post-header

Loài kiến nhỏ bé nhưng có những phẩm chất và cách sử dụng mùi hương tuyệt vời. Điều gì khiến kiến đã bền bỉ trên hành tinh này suốt 100 triệu năm qua? Và những điều nho nhỏ Rei rút ra cho chính mình, và dành tặng bạn.

Ảnh: Internet

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.