A Fragrance Blog by Rei Nguyen

post-header
Scent Talk with Rei

Episode 9 – Iris – khi hương không đến từ hoa – Và chuyện ngoài lề: mùi hương thường được sáng tạo như thế nào?

Tuần này, mình sẽ cùng nhau chia sẻ về hoa Diên vĩ (Iris) và mùi hương đặc biệt của em ấy. Bonus thêm về câu chuyện behind the scene: mùi hương được sáng tạo như thế nào nữa. Chúc bạn nghe hương và ngủ ngon!

Credit picture from Pixabay

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.