The Forgotten sense

Trong 4 giác quan của con nguời, bao gồm khả năng thấy, nghe, ngửi, và chạm, khuớu giác là  giác quan ít đuợc để ý đến nhất. So với việc mặc đẹp mắt, ăn ngon và thỏa thích niềm vui cầm ,chạm, nắm của đôi bàn tay con nguời, thì việc cảm nhận mùi huơng có đôi phần lép vế hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta ít nhận [...]