A Fragrance Blog by Rei Nguyen

post-header

Nỗi buồn cổ điển luôn tồn tại, kể cả trong mùi hương.

Ngửi – nhìn ngắm mùi hương tấm tấm nỗi buồn, mình hiểu hơn về vẻ đẹp của những xúc cảm đa dạng, sống động.

Vì hơn cả hạnh phúc, mùi hương của nỗi buồn, vẫn nên được bạn yêu.

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Musk in Dalat - Mùi hương nào gợi nhớ nỗi buồn?