A Fragrance Blog by Rei Nguyen

post-header

Có bao giờ bạn nghe nói về một người khi khiếm khuyết thị giác sẽ được “đền bù” ở sự nhạy cảm với những giác quan còn lại? Mình sẽ cùng trò chuyện ở tập này nhé

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.