Các phuơng pháp chưng cất tinh dầu – Tinh dầu chiết xuất qua phuơng pháp nào có tác dụng trị liệu?

Tinh dầu đuợc sử dụng như một liệu pháp tự nhiên kỳ diệu. Từ xưa, thiên nhiên chính là thuốc. Bằng việc sống dựa vào thực vật mà thiên nhiên ban tặng, sức khỏe và tinh thần của con nguời đuợc cân bằng. Tinh dầu, theo đúng tên gọi, là tinh chất của thực vật duới dạng thể lỏng sánh tựa dầu, là kết quả của quá trình chưng cất [...]